W ostatnim czasie pojawiły się liczne spekulacje dotyczące sytuacji Silvan Transport & Logistics, sugerujące możliwość upadłości firmy. Jednakże rzeczywistość jest inna. Silvan Transport & Logistics nie prowadzi postępowania upadłościowego – firma znajduje się w trakcie procesu restrukturyzacji, który jest strategicznym i świadomym krokiem mającym na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku oraz przystosowanie do bieżących wyzwań gospodarczych i operacyjnych.

Silvan upadłość

Skontaktuj się

Szukasz wsparcia dla swojej firmy albo masz pytania? Skontaktuj się z nami a pomożemy ci w rozwoju twojej firmy.

Co oznacza ogłoszenie upadłości firmy?

Upadłość firmy to sytuacja prawna, w której firma staje się niewypłacalna, czyli nie jest w stanie spłacić swoich długów w wyznaczonych terminach. Proces upadłościowy ma na celu legalne i uporządkowane rozwiązanie problemów finansowych firmy.

Istnieją różne rodzaje i procedury upadłości, ale podstawowe zasady są podobne. Proces ten zazwyczaj obejmuje:

 1. Ogłoszenie upadłości – rozpoczyna się, gdy firma (lub jej wierzyciele) składa wniosek o upadłość w sądzie.
 1. Wstrzymanie egzekucji – po złożeniu wniosku sąd często nakłada tymczasowy zakaz na wierzycieli co do egzekwowania długów, co daje firmie czas na reorganizację lub likwidację bez dodatkowego nacisku zewnętrznego.
 1. Ocenę sytuacji finansowej – powołany syndyk lub zarządca sądowy analizuje finanse firmy, aktywa i zobowiązania, aby określić najlepszy sposób postępowania.
 1. Reorganizację lub likwidację:
 • Reorganizacja (upadłość naprawcza) – w tym przypadku firma próbuje restrukturyzować swoje działania, negocjuje z wierzycielami i opracowuje plan spłaty długów, często kontynuując działalność operacyjną.
 • Likwidacja (upadłość likwidacyjna) – jeśli firma nie jest w stanie kontynuować działalności, jej aktywa są sprzedawane, a uzyskane środki rozdzielane między wierzycieli według określonej kolejności priorytetów.
 1. Rozliczenie z wierzycielami – w ramach procesu upadłościowego, wierzyciele mogą otrzymać częściową zapłatę za swoje wierzytelności, zależnie od dostępnych aktywów firmy i ustaleń sądowych.
 1. Zakończenie postępowania upadłościowego – po zakończeniu procesu likwidacji lub po wdrożeniu planu reorganizacji, postępowanie upadłościowe jest zamykane, co często prowadzi do wykreślenia firmy z rejestru handlowego.

Upadłość a restrukturyzacja

Restrukturyzacja, choć często mylnie kojarzona z upadłością, to w rzeczywistości zupełnie inny proces, skoncentrowany na przekształceniu i optymalizacji działalności firmy. Silvan Transport & Logistics, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie oraz solidne fundamenty rynkowe, podejmuje ten krok z zamiarem dalszego rozwoju i wzrostu, a nie jako wyraz problemów finansowych nie do pokonania. 

Upadłość firmy
Upadłość a restrukturyzacja Silvan Logistics

Dlaczego Silvan Transport & Logistics jest w restrukturyzacji?

Aby dostosować się do obecnych wyzwań rynkowych i wewnętrznych oraz uniknąć upadłości podjęliśmy szereg działań mających na celu zwiększenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

 • Przeprowadziliśmy ocenę wszystkich obszarów działalności, w tym analizę rentowności poszczególnych usług, przegląd zobowiązań oraz identyfikację potencjalnych oszczędności i efektywniejszych metod pracy.
 • Zdecydowaliśmy skupić się na swojej podstawowej działalności – spedycji drogowej, morskiej i lotniczej. Oznacza to rezygnację ze świadczenia takich usług, jak dystrybucja i logistyka kontraktowa.
 • Prowadzimy renegocjacje warunków z wierzycielami, aby uzyskać korzystniejsze warunki spłaty.
 • Regularnie monitorujemy postępy i efektywność wprowadzanych zmian, gotowi na dalsze dostosowania strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i wyniki biznesowe.

Ten kompleksowy plan restrukturyzacji ma na celu nie tylko przetrwanie krótkoterminowych problemów, ale także ustawienie Silvan Transport & Logistics na ścieżce wzrostu i długoterminowego sukcesu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dysponujemy unikalną wiedzą i umiejętnościami, które są naszym największym atutem na drodze do zmiany. 

Przyszły sukces budujemy na trwałych relacjach z naszymi Klientami, które są świadectwem wzajemnego zaufania i satysfakcji z dotychczasowej współpracy, a jednocześnie jesteśmy zmotywowani do wejścia na nowe rynki.

Skontaktuj się

Szukasz wsparcia dla swojej firmy albo masz pytania? Skontaktuj się z nami a pomożemy ci w rozwoju twojej firmy.

Aplikuj do oferty pracy

  Wyślij swoje CV

   Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
   Akceptuję