Przechowywanie towarów, czyli magazynowanie stanowi niezwykle istotny element w procesie logistycznym, dlatego należy go odpowiednio zaplanować. Wielu osobom wydaje się, że jest to czynność oparta głównie na intuicyjności, jednak nie można pozostawić jej przypadkowi. Aby cały cykl przebiegał sprawnie, zgodnie z przyjętymi normami i zaleceniami, trzeba wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników i zmiennych. Wyróżnia się więc różne metody klasyfikacji magazynów. Obiekty można podzielić ze względu na ich funkcję, sposób budowy, położenie czy też stopień automatyzacji. Dowiedz się, jakie funkcje spełniają magazyny i poznaj podstawowe rodzaje magazynów w logistyce.

Rodzaje magazynów

Skontaktuj się

Szukasz wsparcia dla swojej firmy z zakresu spedycji logistyki lub transportu? Skontaktuj się z nami a pomożemy ci w rozwoju twojej firmy.

Branża TSL co to?

Magazyn to inaczej przestrzeń przeznaczona do przechowywania towarów oraz sterowania ich przepływem w łańcuchu dostaw i dystrybucji. Jego główna funkcja sprowadza się do zapewnienia odpowiednich warunków niezbędnych do magazynowania oraz efektywnego przepływu produktów. To złożony mechanizm łączący wysoce skoordynowaną pracę ludzi oraz maszyn. 

Najważniejszym parametrem każdego magazynu jest staranne zabezpieczenie zasobów przed stratami nie tlyko ilościowymi, ale również jakościowymi. Właśnie dlatego obiekty magazynowe są dzisiaj dokładnie zaprojektowane. Uwzględniają podział na strefy, układ technologiczny, biorą pod uwagę przepływ personelu oraz wdrażanie środków technicznych, takich jak regały, antresole, systemy półkowe czy podesty robocze. Całość musi być silnie zintegrowana ze środkami transportu wewnętrznego i systemami informatycznymi ułatwiającymi zarządzanie. Jedynie staranne dopasowanie przestrzeni do charakteru składowanych ładunków, pozwala zagwarantować bezpieczeństwo produktom oraz ludziom. Choć rodzaje magazynu mogą być różne, każdy z nich składa się z tych samych elementów:

 • powierzchni zajmowanej przez przechowywane towary (powierzchnia składowa);
 • powierzchni przeznaczonej do odbierania i wydawania towarów;
 • powierzchni komunikacyjnej (drogi maszynowe);
 • powierzchni administracyjno-biurowej.

Jakie są typy magazynów?

Klasyfikacja magazynów jest złożona – można je podzielić na kilka typów, w zależności od kryteriów, które zdecydujemy się uwzględnić. Jakie to kryteria? Między innymi: pełnione funkcje, lokalizacja, wysokość, stopień mechanizacji czy rodzaj składowanych produktów. Najważniejsze, aby każdy z nich spełniał swoje podstawowe funkcje, czyli:

 • zapewniał odpowiednie warunki do przechowywania produktów, szczególnie spożywczych, wrażliwych czy niebezpiecznych;
 • gwarantował prawidłowy odbiór, sprawne wydawanie i nadzór towarów;
 • ułatwiał kompletowanie zamówień i przygotowywanie ładunków do dalszego transportu;
 • zapewniał prawidłową rotację produktów w magazynie.

Podział magazynów ze względu na rodzaj budowli

Każdy towar musi być składowany w odpowiednich warunkach i w przeznaczonym do tego magazynie. Punktem wyjścia w tym przypadku jest określenie cech fizycznych produktu, dlatego specjaliści dobierają przystosowany obiekt także pod względem konstrukcyjnym. Wyróżnia się więc następujące rodzaje budowli magazynowych.

Magazyny otwarte 

Rodzaj magazynu przeznaczony do przechowywania produktów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Najczęściej są to ogrodzone place składowe lub terminale kontenerowe posiadające utwardzoną powierzchnię (betonową lub asfaltową). Składuje się w nich drewno, wyroby żeliwne, stalowe i ceramiczne, a także materiały budowlane.

Magazyny półotwarte

Tego typu magazyny posiadają zadaszenie i dwie lub trzy ściany (z założenia jeden bok powinien być zawsze otwarty). Przechowuje się w nich towary, które wymagają dopływu świeżego powietrza i są odporne na zmiany temperatur, ale jednocześnie wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych. Do takich produktów zalicza się między innymi cement.

Magazyny zamknięte 

Są to obiekty magazynowe stworzone z trwałych elementów budowlanych. Bardzo często magazyny zamknięte wyposażone są w dodatkowe systemy chłodnicze i wentylacyjne. Zaliczamy do nich wszelkie zbiorniki zamknięte zarówno naziemnie, podziemne, jak i nadziemne, silosy zbożowe, oraz różnego rodzaju budynki – parterowe czy piętrowe.

Magazyny specjalne 

Przeznaczone są do przechowywania określonych towarów w optymalnych dla nich warunkach. Produkty wymagające szczególnego traktowania podczas przechowywania to przede wszystkim artykuły spożywcze, ale również paliwo. Do magazynów specjalnych można więc zaliczyć przechowalnie owoców lub magazyny chłodnicze.


Podział obiektów magazynowych ze względu na rodzaje składowania w magazynie

Sposób, w jaki przechowywane są towary, zależy również od tego, jak wysokie są regały znajdujące się w magazynie. Wielkość regałów to jeden z kluczowych czynników wpływający na późniejszy dobór odpowiednich urządzeń, które muszą być dostosowane do wysokości podnoszenia i udźwigu.

Magazyny wysokiego składowania

Obsługa tego typu magazynów wymaga użycia wózków widłowych wysokiego składowania, bowiem ich wysokość może sięgać od 7 metrów, nawet do 25 metrów.

Magazyny średniego składowania

W takich obiektach wysokość regałów to zwykle od 4 do 7 metrów.

Magazyny niskiego składowania

W takich magazynach regały umieszczone są stosunkowo nisko – do 4 metrów wysokości roboczej.


Rodzaje magazynów ze względu na funkcje

Choć wydaje się, że cel każdego magazynu jest podobny, czyli składowanie, to jednak funkcje i zadania magazynów mogą być różnorakie. Właśnie dlatego wyróżnia się następujące typy.

Magazyny kontenerowe

Tego typu obiekty, zgodnie z nazwą, służą do przechowywania kontenerów. Realizowane są w nim procesy z udziałem ładunków skonkretyzowanych o dużej masie i objętości.

Magazyny przeładunkowe

Magazyn przeładunkowy pozwala na krótkoterminowe przechowywanie towarów w czasie przejścia między jednym środkiem transportu a drugim. Kompleksowo zaprojektowane rozwiązania umożliwiają nie tylko wykorzystanie różnych sposobów dystrybucji, ale też zmniejszają koszty działania i optymalizują cały proces łańcucha dostaw.

Magazyny dystrybucyjne

Pełnią funkcję dostawczą i/lub wysyłkową. To w nich gromadzi się towary od różnych firm, a następnie kompletuje je do sprzedaży detalicznej. Magazyn dystrybucyjny umożliwia więc sprzedaż lub dystrybucję towarów do klienta końcowego.

Magazyny dostawcze

W obiektach dostawczych składuje się towary do czasu uzyskania na nie zamówień.

Magazyny produkcyjne

Magazyn produkcyjny służy do przechowywania towarów pomiędzy poszczególnymi etapami procesu produkcji


Podział magazynów ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów

Kolejny podział to rodzaje magazynów ze względu na przeznaczenie, czyli rodzaj towaru, jaki może być składowany w danym obiekcie. Podobnie, jak zakłada klasyfikacja magazynów ze względu na rodzaj budowli – tutaj również uwzględnia się cechy fizyczne produktu.

Magazyny składujące jednostki ładunkowe

W tym przypadku są to europalety oraz towary spaletyzowane na innych nośnikach, między innymi kartonach, koszach, czy pojemnikach.

Magazyny składujące towary sypkie

W takich magazynach produkty gromadzi się luzem, np. w silosach.

Magazyny składujące gazy i ciecze

W tym przypadku są to po prostu duże zbiorniki przemysłowe.

Magazyny specjalne

Takie specjalne obiekty przeznaczone są zwykle dla towarów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych.

Automatyczne magazyny wysokiego składowania

Podział magazynów ze względu na stopień zmechanizowania

Okazuje się, że stopień mechanizacji również może być jednym z czynników pozwalających na klasyfikację obiektów logistycznych. W związku z tym wyróżnia się:

Magazyny niezmechanizowane

Można przyjąć, że są to obiekty, w których wszystkie działania realizowane są z wykorzystaniem siły ludzkich mięśni.

Magazyny zmechanizowanie

W Magazynach zmechanizowanych poszczególne operacje realizowane są przy pomocy specjalnych urządzeń, które pozwalają odciążyć pracujący tam personel.

Magazyny zautomatyzowane

W zautomatyzowanych obiektach dąży się do maksymalnej minimalizacji czynnika ludzkiego, a większość zadań realizowana jest automatycznie, z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych.


Magazyny dystrybucyjne Silvan Logistics

Rodzaje magazynów ze względu na obszar działań

Magazyny centralne

Magazyn centralny, inaczej magazyn główny. To do niego dostarczana jest największa ilość towaru z kraju i zza granicy.

Magazyny regionalne

Najczęściej pełnią funkcję magazynów przeładunkowych pomiędzy magazynami zakładowymi a wysyłkowymi.

Magazyny zakładowe

To obiekty zlokalizowane bezpośrednio przy zakładach produkcyjnych. Służą do składowania wyrobów i fabrykatów niezbędnych w kolejnych etapach produkcji.

Magazyny wysyłkowe

Podporządkowane są konkretnym rejonom sprzedaży.
Należy pamiętać, że rodzaje i funkcje magazynów mogą być płynne i każdy z nich może spełniać więcej niż jedno zadanie. Na przykład magazyn chłodniczy może być jednocześnie magazynem wysyłkowym.


Rola magazynu w systemie logistycznym

Magazynowanie to cały proces obejmujący analizę zapotrzebowania na materiały, tworzenie na jej podstawie zamówień, przyjęcie towarów, składowanie ich w warunkach gwarantujących pełną wartość użytkową, przygotowanie produktów do wysyłki i wydanie odpowiednio zabezpieczonych przesyłek. Jak więc spośród tylu dostępnych możliwość zdecydować, która będzie najlepsza dla Twojego produktu? W tym przypadku bierze się pod uwagę wiele istotnych czynników. Między innymi: rodzaj ładunków, lokalizację obiektu, wielkość i regularność dostaw, powierzchnię, drogi transportowe, a także organizację i system dokumentowania.

Chcesz mieć pewność, że Twoje towary są odpowiednio składowane i zabezpieczone przed wysyłką? Powierz to zadanie doświadczonej firmie logistycznej. Silvan Logistics od ponad 15 lat działa w branży TSL, oferując swoim klientom najwyższą jakość usług. Nieustannie poszerzają zakres swoich działań, by być najlepszym wsparcie biznesowym zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw z niemalże każdej branży.


Logistyka kontraktowa i magazynowanie

W ofercie firmy poza spedycją krajową i spedycją międzynarodową znajdziesz także usługi magazynowania, które obejmują:

 • magazynowanie krótko i długoterminowe,
 • przeładunki, Cross-docking, przekładanie i kompletację towaru,
 • etykietowanie, Co-packing, rozładunki kontenerów.

Firma dysponuje magazynami rozmieszczonymi w najbardziej newralgicznych punktach kraju, przy głównych węzłach transportowych – w Koninku, Krapkowicach, Gdańsku i Łodzi. Tym samym zapewnia składowanie towarów zgodnie z obowiązującymi normami, także artykułów spożywczych w warunkach temperatury kontrolowanej w 3 zakresach: +2°C ~ +6°C, +8°C ~ +12°C, ambient – bez temperatury.

Magazyny są wydajne, ekonomiczne i pełne praktycznych, technicznych rozwiązań. Każdy z nich został wyposażony w odpowiednie maszyny i urządzenia, a zarządzający nimi personel to w pełni wykwalifikowani specjaliści, którzy z pewnością znajdą dla Ciebie optymalne rozwiązanie. Masz pytania? Zadzwoń i dowiedz się więcej. Skorzystaj też z pozostałych usług i popraw wydajność swojego przedsiębiorstwa:


Skontaktuj się

Szukasz wsparcia dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami a pomożemy ci w rozwoju twojej firmy.

Aplikuj do oferty pracy

  Wyślij swoje CV

   Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
   Akceptuję