Poskytujeme nejvyšší standardy a kvalitu služeb v každé fázi dodavatelského řetězce. Důkazem toho, že naše organizace funguje v souladu s platnými právními předpisy týkající se bezpečnosti přepravovaných a skladovaných potravin je nám udělen certifikát IFS Logistics. Vlastíme také certifikát Bioekspert potvrzující, že splňujeme příslušné podmínky pro přepravu ekologických produktů.

V roce 2019 jsme obdrželi bronzovou medaili v oblasti CSR kterou nám udělil Ecovadis, což dokazuje, že Silvan Logistics při svých obchodních aktivitách zohledňuje sociální zájmy a environmentální aspekty. V roce 2020 se Silvan Logistics stal jedním z členů polské spediční a logistické komory.PlSiL sdružuje podnikatele provádějící obchodní činnosti spočívající v poskytování mezinárodního a tuzemského zasilatelství, logistiky, dopravy, celních agentur a dalších služeb souvisejících s vyřizováním obratu zboží. Členství v PlSiL posiluje naši pozici spolehlivého a pevného partnera v TSL průmyslu.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

nezisková organizace založená na etickém standardu ETI Base Code.

Na platformě SEDEX obchodní partneři vidí a sdělují výsledky míry v souladu s požadavky zásad společenské odpovědnosti podniků.

SEDEX rozděluje své členy do tří kategorií v závislosti na udělených oprávněních:

 • A – skupina věnovaná obchodním řetězcům, vládním a charitativním organizacím a těm, kteří chtějí umístit údaje o svých dodavatelích na platformu pro audit,
 • AB – je skupina organizací, která chce s ostatními zákazníky sdílet údaje o hodnocení vlastního závodu a údaje o výsledcích etických auditů svých dodavatelů,
     
 • B – skupina organizací, které mohou na platformě zveřejnit zprávu o auditu provedeném samostatně, provádět vlastní sebehodnocení a pozměnit některá z nápravných opatření.

SEDEX ověřuje čtyři oblasti:

    1. Pracovní standardy,
    2. bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
    3. Etika podnikání,
    4. Péče o životní prostředí.

seddex sivlan

Certifikát IFS Logistics

Certifikát IFS Logistics platí především pro přepravní a logistické společnosti, které poskytují přepravní služby pro potravinářské výrobky (potravinářské i nepotravinářské), skladování potravin, distribuci potravinářských výrobků, kde splnění požadavků HACCP je základem IFS Logistics.

Používáme jej pro chlazené nebo mražené výrobky nebo výrobky v podmínkách okolní teploty, v souladu s požadavky / specifikacemi našich klientů.


EcoVadis

Ecovadis je technologická platforma, která umožňuje hodnocení postupů a chování dodavatelů v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Hodnocení se provádí pomocí metodiky založené na mezinárodních standardech: Deset principů globálního paktu OSN, úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000. Organizace jsou hodnoceny na stupnici od 0 do 100. Hodnocení se zaměřuje na řadu otázek CSR rozdělených do čtyř oblastí:

 1. Životní prostředí: odpad, voda, energie, znečištění, chemikálie, biologická rozmanitost;
 2. Sociální: školení, diskriminace, obtěžování, rozmanitost, dodržování lidských práv, BOZP, pracovní podmínky, sociální dialog;
 3. Etické: korupce, úplatkářství, odpovědné řízení informací;
 4. Dodavatelský řetězec: dohled nad sociálními a enviromentálními problémy dodavatele

QS Qualität und Sicherheit GmbH

Účast v programu QS je přímo založena na našich standardech a systémech – certifikátu IFS Logistics.


Certifikát BIOEKSPERT

Náš sklad Koninko vlastní certifikát BIO vydaný společností BIOEKSPERT. Jedná se o certifikační orgán akreditovaný v Polském středisku pro akreditaci, pod záštitou Ministersva Rozvoje a Zemědělství v oblasti ekologického pěstování rostlin a údržby zvířat, zpracovaných produktů (zparcovaných organických produktů a výroba krmiv a kvasinek), marketing produktů ekologického zemědělství, rovněž dovážených ze třetích zemí a sklizeň v přirozeném stavu – včetně vydávání a odnímání certifikátů v ekologickém zemědělství.


WCA Internal Global

Silvan Logistics je také registrována u WCA Internal Global. Jedná se o skupinu / síť, která sdružuje nejlepší nezávislé, místní a regionální přepravce z trhů z celého světa. Pokud hledáte spedici nebo vývozce nebo také špičkové služby v kombinaci s předními logistickými hodnotami, poskytuje WCA Inter Global dokonalé řešení. Členové WCA Inter Global mohou poskytovat celou řadu služeb – kdekoli na světě – včetně kompletních dovozních a vývozních distribučních služeb, doručování z domu do domu, přístavních služeb, letecké přepravy, manipulace s nebezpečným a rychle se kazícím zbožím, celního odbavení, skladování a přepravy přebalení atd.


Polská spediční a logistická komora

Polská komora spedice a logistiky je dobrovolná organizace ekonomické samosprávy sdružující podnikatele podnikající v provozování obchodní činnosti spočívající v poskytování mezinárodního a tuzemského zasilatelství, logistiky, dopravy, celních služeb a dalších služeb souvisejících s vyřizováním obratu zboží.

Polská komora spedice a logistiky je národním členem Mezinárodní federace spedičních asociací „FIATA” v Curychu, členem Evropské organizace pro spedici a logistiku v Bruselu „CLECAT”, členem Polské obchodní komory, a přidružený člen Polské komory námořního hospodářství.
Členství v komoře poskytuje jejím členům mimo jiné:

 • možnost účastnit se a pracovat v různých orgánech / fórech
 • šance na uplatnění mezinárodního diplomu profesionálního zasilatele „Diplom FIATA in Freight Forwarding”,
 • komora je oprávněna provádět školení /konference/kongresy,
 • schopnost přístupu k různým / tématickým informacím a údajům, včetně aktuálních právních požadavků

Aplikuj do oferty pracy

  Wyślij swoje CV

   Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
   Akceptuję