Zapewniamy najwyższe standardy i jakość usług na każdym etapie łańcucha dostaw. Dowodem potwierdzającym, że nasza organizacja prowadzi działalność zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa przewożonej i przechowywanej żywności, jest przyznany nam certyfikat IFS Logistics. Posiadamy także certyfikat Bioekspert, poświadczający, że spełniamy właściwe warunki do przewożenia produktów ekologicznych.

W 2019 roku otrzymaliśmy brązowy medal w dziedzinie CSR przyznany nam przez firmę Ecovadis, świadczący o tym, że Silvan Logistics w swoich działaniach biznesowych uwzględnia interesy społeczne i aspekty środowiskowe. W 2020 roku Silvan Logistics został jednym z członków Polskiej Izba Spedycji i Logistyki. PISiL zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego. Członkostwo w PISiL umacnia naszą pozycję wiarygodnego i solidnego partnera w branży TSL.

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

– organizacja non-profit, oparta na podstawie standardu etycznego ETI Base Code.

Na platformie SEDEX partnerzy biznesowi widzą i komunikują wyniki stopnia spełnienia wymagań zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

SEDEX dzieli członków na trzy kategorie, w zależności od nadanych uprawnień:

 • A – grupa dedykowana sieciom handlowym, organizacjom rządowym i dobroczynnym oraz tym, którzy chcą umieszczać na platformie audytowej dane dotyczące swoich dostawców,
 • AB – to grupa Organizacji, która chce dzielić się z innymi klientami danymi na temat oceny własnego zakładu oraz danymi na temat wyników audytów etycznych swoich dostawców,
 • B – grupa Organizacji, które mogą umieszczać na platformie raport z audytu przeprowadzonego we własnym zakresie, przeprowadzać własną samoocenę i zamieszczać karty działań korygujących.

SEDEX weryfikuje cztery obszary:

 1. Standardy pracy,
 2. Bezpieczeństwo i higienę pracy,
 3. Etykę biznesu,
 4. Dbałość o środowisko.
seddex sivlan


Certyfikat IFS Logistics

Certyfikat IFS Logistics dotyczy przede wszystkim  firm transportowym i logistycznym, świadczącym usługi transportu produktów spożywczych (żywnościowych i nie żywnościowych) , magazynowania produktów spożywczych, dystrybucji produktów spożywczych, gdzie spełnienie wymagań HACCP jest podstawą IFS Logistics.

Stosujemy go dla produktów chłodzonych, mrożonych lub produktów w warunkach temperatury ambient, zgodnie z wymaganiami / specyfikacjami naszych Klientów.


EcoVadis

EcoVadis – jest to platforma technologiczna, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI)normę ISO 26000. Organizacje oceniane są w skali punktowej od 0 do 100. Ocena uwzględnia szereg kwestii związanych z CSR w podziale na cztery obszary:

 1. Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna;
 2. Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny;
 3. Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, odpowiedzialne zarządzanie informacjami;
 4. Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawcy


QS Qualität und Sicherheit GmbH

Uczestnictwo w programie QS jest  bezpośrednio na podstawie naszych standardów i systemów – posiadanego certyfikatu IFS Logistics.


Certyfikacja BIOEKSPERT

Magazyn Lokalizacja Koninko posiada certyfikat BIO wydany przez BIOEKSPERT. To jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji, posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierzątproduktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży)wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.


WCA Internal Global

Silvan Logistics zarejestrowany jest również w WCA Internal Global. To grupa / sieć zrzeszająca najlepszych niezależnych, lokalnych i regionalnych spedytorów z rynków na całym świecie. Szukając spedytora lub eksportera czy też usług o najwyższej jakości w połączeniu z wiodącą w branży wartością logistyczną, WCA Inter Global zapewnia doskonałe rozwiązania. Członkowie WCA Inter Global mogą świadczyć pełen zakres usług – w dowolnym miejscu na świecie – w tym pełna obsługa importu i dystrybucji eksportowej dostawa „od drzwi do drzwi”, do usług portowych, frachtu lotniczego, obsługa ładunków niebezpiecznych i łatwo psujących się, odprawa celna, przechowywanie i wysyłka przepakowywanie itp.


Polska Izba Spedycji i Logistyki

Polska Izba Spedycji i Logistyki jest  dobrowolną  organizacją  samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu towarowego.

Polska Izba Spedycji i Logistyki jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations “FIATA” w Zurichu, członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli “CLECAT”, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej,  oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Przynależność do Izby daje jej członkom m.in:

 • możliwość udziału i pracy w różnych gremiach / forach,
 • szanse ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora “FIATA Diploma in Freight Forwarding”,
 • Izba posiada upoważnienie do prowadzenia szkoleń / konferencji / kongresów,
 • możliwość dostępu do różnych / tematycznych informacji i danych, w tym aktualnych wymagań prawa.


Aplikuj do oferty pracy

  Wyślij swoje CV

   Nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności, wygody i prowadzenia statystyk. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
   Akceptuję